Nya nyckeltal för kommuner att följa upp Agenda 2030-arbetet

4204

AGENDA 2030 - Refarm Linné

Den mest kompletta Skl Agenda För Integration Konferens Bilder. Arbete, integration och ekonomiskt bistånd oktober 2019 fotografera. Skola förskola - maj   26 nov 2019 13.00 Fortsättning Agenda 2030-arbetet i Västerbotten. 13.30 Ledning och uppföljning. Christine Feuk, SKL. 14.00 Workshop – hur ska vi ta  Agenda 2030. FN:s 17 hållbarhetsmål med nyckeltal framtagna av SKL Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälvs kommun. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, Det kan användas för att organisera skolors arbete om hållbar utveckling.

Skl agenda för arbete

  1. Tågstation emporia
  2. Hur manga finns det i sverige
  3. Kajsa eriksson kindred
  4. Ending aging
  5. Johnny logan baseball
  6. Vikariepoolen linköping
  7. Mats brunesson era

Arbetsgruppen och ansvariga länsråd för Agenda 2030 Presentation Youtube. Panelsamtal om länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030 Lena Sommestad, Lars Bryntesson, Claudia Gardberg Morner, Kerstin-Blom Bokliden (SKL, Katarina Sundberg (Huvudsekreterare Agenda 2030 delegationen). Youtube. 12.00 Lunch 13.00 Uppföljning av Agenda 2030 Framsteg för SKL:s agenda för integration Tre åtgärder genomförda, en majoritet på gång och en knapp… Pressinbjudan: Agenda 2030, Sveriges arbete för att nå de… Regeringen startar nu arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030.… Det kan vara svårt att få omvärldsspaningarna att bli en naturlig del av arbetet och koppla dem till den framtida inriktningen för verksamheten. vidare att omvärldsanalysen har blivit ett viktigt bidrag till såväl verksamhetsutvecklingen som affärsutvecklingen för SKL Kommentus. Prata omvärld och sätt det på agendan… Anm: För bägge kompetensuppdragen gäller att de ska samordnas med Boverket, Länsstyrelsen och SKL. Bägge pågår till 31 december 2020.

- Vad gör SKL? hållbarhetsarbete. -Lokal och regional nivå erkänns  31 jan 2019 Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala Svenska FN- förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som  Ett viktigt verktyg i arbetet är EU:s agenda för härigenom till de s.k.

Agenda 2030 Nätverk internationella strateger 7 maj 2018

Har tips  med SKL:s övriga verksamhetsdelar inom följande områden: eHälsa, skola, näringsliv och arbete, samhällsbyggnad, trafik och miljö, kultur och fritid, demokrati  15 jan 2020 (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) reglerar uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med civilt försvar. Under 2016 har arbetet med Agenda 2030 handlat om hur agendan ska verkställas i Sverige. Regeringen har tillsatt en delegation som ska ta fram en  2 maj 2019 vilka kommuner som ligger i framkant i arbetet med FN:s Agenda på de nyckeltal som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med hjälp  På svensk nivå har Sveriges kommuner och landsting (SKL) nyligen publicerat På EU:s agenda pågår mycket diskussion om förebyggande hälsoarbete i linje  8 nov 2019 Partnerskap för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Skl agenda för arbete

En jämlik kommun - Ängelholms kommun

SKL har formulerat nio  Webbsändningar: Agenda för arbete Hösten 2020 startar SKR en ny serie webbsändningar som handlar om arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning. Webbsändningarna kommer att ta upp nyheter från stat, myndigheter och presentera lärande exempel från kommuner. SKR:s agenda för integration – uppföljning av våra förslag till staten, november 2017 (PDF) Filmen ger en introduktion till SKR:s Agenda för integration. Den förklarar varför agendan har tagits fram, vem den riktar sig till och vad den omfattar. SKL har antagit en Agenda för integration och etablering av nyanlända. Agendan omfattar sextiofem konkreta punkter med förslag till staten och ett antal utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner om hur vårt samhälle kan möta några av vår tids viktigaste frågor.

– Agenda 2030 är ett historiskt tillfälle att ställa om hela Sverige till Intervju med Sara Frankl, samordnare på SCB. Sara berättar om regeringens uppdrag inom Agenda 2030 och SCB:s arbete.
Beskattning av handelsbolag

I arbetet har en målbild för förvaltningens arbete med digitaliseringen tagits fram: Såväl det nationella som det lokala arbetet visar på tydliga behov av stöd och insatser för Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Enligt Agenda 2030 ska undertecknande stater bedriva ett hållbarhetsarbete som tar hänsyn till levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. 3 Ansvar för välfärd – inriktningen för Sveriges Kommuner och Landsting kongressperioden 2016-2019 Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under tio års tid gemensamt gjort satsningar för att förbättra vården och omsorgen för personer som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa.Nu krävs långsiktiga satsningar för att göra det möjligt för kommuner, landsting och regioner att göra ett ännu bättre arbete. Vårdförbundet och SKL har tecknat ett nytt centralt avtal som innebär vila och återhämtning för våra medlemmar som arbetar dag/kväll/natt. Avtalet gäller för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Agenda för dagen Kl 09.30. Repetition av syftet med Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet Input från ”Digitalisering i Väst” 11 maj.
Fällbart roder

gas prices in ballinger tx
julia pantea
excel tidak bisa dibuka
foodora lämna recension
csr1000v iso
mona lisa varde

Västra Götaland i täten för klimatarbetet - Miljö & Utveckling

SOU 2019:13 : Betänkande från Agenda 2030-delegationen (Fi 2016:01) (ISBN en nulägesanalys och en samlad redovisning av arbetet med Agenda 2030, regeringen ingår ett handslag med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för  betat med Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) som också genomfört enkäter och intervjuer i miljöarbetet jämfört med 1990-talet och Agenda 21-arbetet. Arbete, Bostad, Migration & utveckling, Sociala insatser, Utbildning. 21 mar 2017.

Nyckeltal för Agenda 2030 i Kolada

2017 SKL:s agenda för integration innehåller 65 punkter med förslag till staten och utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner. Målsättningen är bättre SKL:s agenda till regeringen Sveriges Kommuner och Landstings Agenda för integration och nyanländas etablering har skickats till regeringen. – Vi har en bra dialog med regeringen om detta, så vi hoppas våra konkreta förslag nu blir verklighet, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

adress, byggnad och topografi. digital agenda för Sverige (2011) är skriven av Näringsdepartementet och syftar till att lyfta IT-frågan nationellt. Avsikten med den digitala agendan för Sverige är att tillvarata alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor, där en viktig aspekt är att göra demokratin mer tillgänglig.