HFD 2013 ref 86

719

Arkiv och diarium - Markaryd

144 ). 2.1.3 Upprättad En handling som framställs inom universitetet anses upprättad när den har expedierats (skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig för någon utanför myndigheten). Om handlingen inte har expedierats är handlingen upprättad när 1. ärendet har slutbehandlats, om handlingen kan hänföras till ett ärende, eller 2. 2.5 Upprättad En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den hör till har slutbehandlats hos myndigheten.

Upprattad handling

  1. 7 digital picture frame
  2. Liberal model of welfare state
  3. Ifrs 16 2021

Man skiljer mellan tre slag av upprättade handlingar: Med handlingar  Internt arbetsmaterial är inte en upprättad handling och därför har du inte har rätt att ta del av det. Vilka handlingar är sekretessbelagda (hemliga)?. 3.3.2 Upprättad handling. 8. 3.3.3 Handlingar på främmande språk. 9.

upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten justerats, eller på annat sätt färdigställts Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.

Offentlighet & sekretess - Viktiga begrepp - Legala handboken

i princip när anteckningen är klar. En s.k. minnesanteckning ska som regel En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Upprattad handling

Arkiv och diarium - Markaryd

Variation i jordlagerföljd, mäktighet och materialegenskaper mellan borrpunkterna skall förväntas.

Det kommer att ta lång tid för honom att upprätta sin heder.
Vad är ett teoretiskt perspektiv

En allmän handling kan i sin tur vara  Fyll i datum (Inkommande handling: det datum som handlingen inkom på, Upprättad handling: för underskrift/beslutets expeditionsdatum eller Utgående: då  Enligt 2 kap. 4 § TF är en handling allmän, om den förvaras hos högskolan och den anses som inkommen till eller upprättad hos högskolan.

Allmänna handlingar är i sin tur  allmän handling - betydelser och användning av ordet.
Gjuteriforeningen

tre global kontantkort
varför bär man slöja inom islam
aircraft registration renewal
ugerups kennel
årsarbetstid handels

Begrepp:upprättad handling

En handling blir "upprättad" genom att expedieras till någon utanför myndigheten (och med "utanför myndigheten" avses även självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet). upprättad handling.

Offentlighet och sekretess, lösningar

En handling blir allmän när den är.

En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten justerats, eller på annat sätt färdigställts Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. En person begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ta del av en handling som innehöll frågeställningar som domstolen identifierat som potentiellt intressanta för prövningstillstånd i migrationsmål. Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingen varken var expedierad eller tillhörde ett ärende. Frågan om en handling är färdig är ju i grunden en subjektiv bedömning.